bread

Faaliyet Raporları

Tetra İletişim, kurumlar için faaliyet raporları yazıyor. Veri ve bilgilerin araştırılması, sınıflandırılması ve oluşturulan iskelet çerçevesinde kaleme alınması işlemlerinden sonra raporun tasarım ve mizanpajını da gerçekleştiren Tetra İletişim, bu anlanda güvenilir bir paydaştır.